Abonneren  Inloggen

Toekomstgericht ondernemen

4 januari 2023

MVO zou eigenlijk ‘een Toekomstgerichte Onderneming’ moeten zijn. Een toekomstgerichte organisatie beperkt niet alleen zoveel mogelijk haar negatieve impact, maar wil ook een positieve bijdrage leveren. Zal meer CO2 elimineren dan het uitstoot, vooral duurzame energie en duurzaam gewonnen grondstoffen gebruiken, zoveel mogelijk recyclebaar willen maken en nauwelijks afval produceren.Dat zegt John Koekenbier, directeur van Dienstencentrum.

‘Het zal een inclusief en gelijkwaardig personeelsbeleid voeren, niet alleen arborisico’s minimaliseren maar veiligheid en gezondheid van medewerkers bevorderen en een actieve rol spelen om problemen in de directe omgeving en samenleving op te lossen. Een toekomstgerichte organisatie streeft naar waardecreatie op lange termijn voor alle stakeholders, hanteert de allerhoogste fatsoensnormen en zal per saldo meer geven dan nemen.’

Hoe hier handen en voeten aan geven?

‘Het Dienstencentrum staat bekend als praktische, no-nonsense partij voor kennis, advies en ondersteuning. Wij helpen graag om organisaties toekomstgericht te maken. Dat is onze missie. Bijvoorbeeld met:

  • De CO2-Energie RI&E: het instrument (door het ministerie van EZK erkend) waarmee men besparingsmogelijkheden in beeld brengt en de verplichte rapportage heel eenvoudig bij RVO digitaal achterlaat. Ook bij het inrichten en invullen kunnen wij begeleiden.
  • MVO-prestaties tastbaar maken. Wij kunnen helpen bij de certificering. En als helpen niet voldoende is, nemen we het uit handen. Al vanaf 26 dagdelen per jaar heeft men een eigen KAM-manager gedetacheerd tegen een zeer gunstig tarief.
  • De dagelijkse zaken rondom mensen of onderneming. Wij staan paraat met www.directsupport.nu. Direct support is een team van specialisten die kunnen ondersteunen bij personele problemen, juridische kwesties, beleidsmatige vragen, conflictbemiddeling, een bedrijfsreglement opstellen of bedrijfsprocessen verbeteren.

Kortom, wij helpen, met ons komt u verder. Namens alle medewerkers van het Dienstencentrum wens ik iedereen een fantastisch 2023!’

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Dienstencentrum


Geen nieuws missen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van PRINTmatters